Všetky dostupné informácie najdete na web stránke http://www.haligovce.fara.sk