Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FP201812 5.2.2019 Zoznam faktúr v decembri 2018 Došlé faktúry 12/2018    
Detail Objednávka vyšlá SL/2019001 18.1.2019 Vypracovanie vnútornej smernice INPRO Poprad, s.r.o.   156,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva na odkúpenie pozemku 4.12.2018 Zmluva na odkúpenie pozemku Zmluva na odkúpenie pozemku    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva "audit" 18.11.2018 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017    
Detail Faktúra došlá FP _07 2018 7.11.2018 Zoznam faktúr za júl 2018 Zoznam faktúr za júl 2018    
Detail Faktúra došlá FP _08 2018 7.11.2018 Zoznam faktúr za august 2018 Zoznam faktúr za august 2018    
Detail Faktúra došlá FP_09 2018 7.11.2018 Zoznam faktúr za september 2018 Zoznam faktúr za september 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1/2019 27.10.2018 Dodatok k zmluve č. 225/2018 Dodatok č. 1/2019 k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 225/2018    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 3.10.2018 Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m   75 598,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2018007 14.8.2018 Objednávka na lomový kameň Objednávka na lomový kameň   105,37 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2018008 14.8.2018 Dodávka a montáž VO - Majer Dodávka a montáž VO - Majer   2 263,44 EUR 
Detail Faktúra došlá FP_04 2018 11.7.2018 Zoznam faktúr za apríl 2018 Zoznam faktúr za apríl 2018    
Detail Faktúra došlá FP_05 2018 11.7.2018 Zoznam faktúr za máj 2018 Zoznam faktúr za máj 2018    
Detail Faktúra došlá FP_06 2018 11.7.2018 Zoznam faktúr za jún 2018 Zoznam faktúr za jún 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 21.6.2018 Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Slovdach-stavebné úpravy hasičskej zbrojnice   43 052,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 21.6.2018 Stavebný dozor - stav.úpravy HZ INPRO POPRAD - stavebný dozor   1 188,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2018006 18.6.2018 VO Multifunkčné ihrisko, Objednávka VO Multifunkčné ihrisko, Objednávka   600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL / 2018005 12.6.2018 Ochranné siete za futbalové bránky Ochranné siete za futbalové bránky   530,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FP_ 01 2018 18.5.2018 Zoznam faktúr za január 2018 Zoznam faktúr za január 2018    
Detail Faktúra došlá FP_02 2018 18.5.2018 Zoznam faktúr za február 2018 Zoznam faktúr za február 2018