Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2016 7.3.2016 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu sociálnych služieb Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu sociál    
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2016001 1.3.2016 Objednávka na dodávku a montáž nových kovových dvojkrídlových nezateplených vrát /3ks/... Objednávka   3 614,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 201602 1.3.2016 Objednávka na rezivo na drevený prístrešok pre obec Haligovce Objednávka   468,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 2.2.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania    
Detail Faktúra došlá FP_10 2015 18.1.2016 Zoznam faktúr za október 2015 Zoznam faktúr za október 2015    
Detail Faktúra došlá FP _11 2015 18.1.2016 Zoznam faktúr za november 2015 Zoznam faktúr za november 2015    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytnutí služieb 31.12.2015 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2015 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2015    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 22.12.2015 Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
1. Rekonštrukcia budovy KD v obci Haligovce
2....
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti   3 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská JO 11122015 14.12.2015 Zmluva o dielo
Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti ku žiadosti o NFP
podopatrenie 7.2...
Zmluva o dielo   1 150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 4.12.2015 Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti   420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 27.11.2015 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2014 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2014    
Detail Zmluva Dodávateľská 1659/3030/2015 24.11.2015 Odkúpenie projektovej dokumentácie Odkúpenie projektovej dokumentácie   2 382,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 4.11.2015 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia miestnych komunikácii" Zmluva o dielo "Rekonštrukcia miestnych komunikáci   1 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 4.11.2015 Zmluva o dielo Stavebný dozor-
"Rekonštrukcia miestnych komunikácii"
Zmluva o dielo Stavebný dozor- "Rekonštrukcia mie   160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015 2.11.2015 Zmluva o dielo
„Prístavba garáže k budove požiarnej zbrojnice“
„Prístavba garáže k budove požiarnej zbrojnice“   22 367,71 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská C3e/43/10/15 2.11.2015 Ťažba riečneho nánosu z potoka Lipničanka Ťažba riečneho nánosu z potoka Lipničanka    
Detail Faktúra došlá FP_09 2015 25.10.2015 Zoznam faktúr za september 2015 Zoznam faktúr za september 2015    
Detail Faktúra došlá FP_07 2015 25.10.2015 Zoznam faktúr za júl 2015 Zoznam faktúr za júl 2015    
Detail Faktúra došlá FP_08 2015 25.10.2015 Zoznam faktúr za august 2015 Zoznam faktúr za august 2015    
Detail Zmluva Odberateľská 2015 29.9.2015 Kúpna zmluva na odpredaj pozemku Kúpna zmluva na odpredaj pozemku   84,00 EUR