Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 7.11.2019 Dodatkom sa prijímajú zmeny v zmluve o poskytovaní služieb Energia plus, s.r.o.    
Detail Faktúra došlá FP201910 1.11.2019 Zoznam faktúr v októbri 2019 Došlé faktúry 10/2019    
Detail Faktúra došlá FP201906 22.10.2019 Zoznam faktúr v júni 2019 Došlé faktúry 6/2019    
Detail Faktúra došlá FP201907 22.10.2019 Zoznam faktúr v júli 2019 Došlé faktúry 7/2019    
Detail Faktúra došlá FP201908 22.10.2019 Zoznam faktúr v auguste 2019 Došlé faktúry 8/2019    
Detail Faktúra došlá FP201909 22.10.2019 Zoznam faktúr v septembri 2019 Došlé faktúry 9/2019    
Detail Zmluva Dodávateľská MZ Haligovce-Fames 14.10.2019 Mandátna zmluva, obec Haligovce, Fames s.r.o., Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy... Mandátna zmluva: Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Haligovciach    
Detail Zmluva Dodávateľská Obec Haligovce – Ján Marek 1.10.2019 Kúpna zmluva Kúpna zmluva obec Haligovce – Ján Marek, Andrea Mareková    
Detail Objednávka vyšlá SL/2019005 23.9.2019 Objednávka materiálu, oplotenie futbalového ihriska Objednávka materiálu na oplotenie futbalového ihriska    
Detail Objednávka vyšlá SL/2019004 20.9.2019 Objednávka pletiva a drôtu, futbalové ihrisko Objednávka petiva, španovacieho drôtu, viazacieho drôtu    
Detail Objednávka vyšlá SL/2019003 23.8.2019 Výroba stĺpov Výroba stĺpikov na oplotenie futbalového ihriska    
Detail Objednávka vyšlá SL/2019002 22.8.2019 Výroba brány a bráničky na futbalové ihrisko Čenščák Jozef - DODO   800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZ 29.7.2019 Mandátna zmluva Mandátna zmluva o poskytovaní lektorskej činnosti a poradenstva    
Detail Faktúra došlá FP201904 28.6.2019 Zoznam faktúr v apríli 2019 Došlé faktúry 4/2019    
Detail Faktúra došlá FP201905 28.6.2019 Zoznam faktúr v máji 2019 Došlé faktúry 5/2019    
Detail Zmluva Dodávateľská CEZ ÚV SR 225/2018 28.6.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 2 28.6.2019 Dodatok k zmluve o dielo Dodatok č. 2 k zmluve o dielo o vykonaní prác – realizácia stavebného diela „Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m“    
Detail Zmluva Dodávateľská 3 28.6.2019 Dodatok k zmluve o dielo Dodatok č. 3 k zmluve o dielo o vykonaní prác – realizácia stavebného diela „Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m“    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo Slovdach 26.6.2019 Stavebné práce – zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Zmluva o dielo pre projekt Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného v Haligovciach úradu    
Detail Faktúra došlá FP201901 1.5.2019 Zoznam faktúr v januári 2019 Došlé faktúry 1/2019