Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FP _08 2018 7.11.2018 Zoznam faktúr za august 2018 Zoznam faktúr za august 2018    
Detail Faktúra došlá FP_09 2018 7.11.2018 Zoznam faktúr za september 2018 Zoznam faktúr za september 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1/2019 27.10.2018 Dodatok k zmluve č. 225/2018 Dodatok č. 1/2019 k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 225/2018    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 3.10.2018 Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m   75 598,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2018007 14.8.2018 Objednávka na lomový kameň Objednávka na lomový kameň   105,37 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2018008 14.8.2018 Dodávka a montáž VO - Majer Dodávka a montáž VO - Majer   2 263,44 EUR 
Detail Faktúra došlá FP_04 2018 11.7.2018 Zoznam faktúr za apríl 2018 Zoznam faktúr za apríl 2018    
Detail Faktúra došlá FP_05 2018 11.7.2018 Zoznam faktúr za máj 2018 Zoznam faktúr za máj 2018    
Detail Faktúra došlá FP_06 2018 11.7.2018 Zoznam faktúr za jún 2018 Zoznam faktúr za jún 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 21.6.2018 Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice Slovdach-stavebné úpravy hasičskej zbrojnice   43 052,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 21.6.2018 Stavebný dozor - stav.úpravy HZ INPRO POPRAD - stavebný dozor   1 188,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2018006 18.6.2018 VO Multifunkčné ihrisko, Objednávka VO Multifunkčné ihrisko, Objednávka   600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL / 2018005 12.6.2018 Ochranné siete za futbalové bránky Ochranné siete za futbalové bránky   530,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FP_ 01 2018 18.5.2018 Zoznam faktúr za január 2018 Zoznam faktúr za január 2018    
Detail Faktúra došlá FP_02 2018 18.5.2018 Zoznam faktúr za február 2018 Zoznam faktúr za február 2018    
Detail Faktúra došlá FP_03 2018 18.5.2018 Zoznam faktúr za marec 2018 Zoznam faktúr za marec 2018    
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2018004 16.4.2018 Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebného diela: Stavebné úpravy hasičskej... Činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavebn   1 188,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/2018002 12.4.2018 Verejné obstarávanie
„STAVEBNÉ ÚPRAVY HASIČSKEJ ZBROJNICE V OBCI HALIGOVCE“
erejné obstarávanie „STAVEBNÉ ÚPRAVY HASIČSKEJ ZB   600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/2018003 12.4.2018 Verejné osvetlenie bez stožiarov objekt SO 04 - po Kalváriou Verejné osvetlenie bez stožiarov objekt SO 04 - po   797,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZO/2018A9020-1 16.3.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej o   24,00 EUR