Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá SL/2019002 22.8.2019 Výroba brány a bráničky na futbalové ihrisko Čenščák Jozef - DODO   800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZ 29.7.2019 Mandátna zmluva Mandátna zmluva o poskytovaní lektorskej činnosti a poradenstva    
Detail Faktúra došlá FP201904 28.6.2019 Zoznam faktúr v apríli 2019 Došlé faktúry 4/2019    
Detail Faktúra došlá FP201905 28.6.2019 Zoznam faktúr v máji 2019 Došlé faktúry 5/2019    
Detail Zmluva Dodávateľská CEZ ÚV SR 225/2018 28.6.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 2 28.6.2019 Dodatok k zmluve o dielo Dodatok č. 2 k zmluve o dielo o vykonaní prác – realizácia stavebného diela „Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m“    
Detail Zmluva Dodávateľská 3 28.6.2019 Dodatok k zmluve o dielo Dodatok č. 3 k zmluve o dielo o vykonaní prác – realizácia stavebného diela „Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m“    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo Slovdach 26.6.2019 Stavebné práce – zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Zmluva o dielo pre projekt Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného v Haligovciach úradu    
Detail Faktúra došlá FP201901 1.5.2019 Zoznam faktúr v januári 2019 Došlé faktúry 1/2019    
Detail Faktúra došlá FP201902 1.5.2019 Zoznam faktúr vo februári 2019 Došlé faktúry 2/2019    
Detail Faktúra došlá FP201903 1.5.2019 Zoznam faktúr v marci 2019 Došlé faktúry 3/2019    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 5.3.2019 Externý manažment k projektu Zateplenie budovy Kultúrneho domu v obci Haligovce Energia plus, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Č. 1 5.3.2019 Vyhotovenie energetického auditu a energetického certifikátu k projektu Zateplenie budovy... ENECO, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok k zmluve KD č. 1 5.3.2019 Externý manažment k projektu Zateplenie budovy Kultúrneho domu v obci Haligovce a žiadosť o... Energia plus, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o vývoze odpadu 28.2.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2019 28.2.2019 Dodatok k Zmluve o poskytnutí dotácie na rozvoj športu na rok 2018 Úrad vlády Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dodávateľská KŽP-PO4-SC431-2017-19/I665 5.2.2019 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou    
Detail Faktúra došlá FP201810 5.2.2019 Zoznam faktúr v októbri 2018 Došlé faktúry 10/2018    
Detail Faktúra došlá FP201811 5.2.2019 Zoznam faktúr v novembri 2018 Došlé faktúry 11/2018    
Detail Faktúra došlá FP201812 5.2.2019 Zoznam faktúr v decembri 2018 Došlé faktúry 12/2018