Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 2.2.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania    
Detail Faktúra došlá FP_10 2015 18.1.2016 Zoznam faktúr za október 2015 Zoznam faktúr za október 2015    
Detail Faktúra došlá FP _11 2015 18.1.2016 Zoznam faktúr za november 2015 Zoznam faktúr za november 2015    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytnutí služieb 31.12.2015 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2015 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2015    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 22.12.2015 Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
1. Rekonštrukcia budovy KD v obci Haligovce
2....
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti   3 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská JO 11122015 14.12.2015 Zmluva o dielo
Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti ku žiadosti o NFP
podopatrenie 7.2...
Zmluva o dielo   1 150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 4.12.2015 Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti   420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 27.11.2015 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2014 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2014    
Detail Zmluva Dodávateľská 1659/3030/2015 24.11.2015 Odkúpenie projektovej dokumentácie Odkúpenie projektovej dokumentácie   2 382,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 4.11.2015 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia miestnych komunikácii" Zmluva o dielo "Rekonštrukcia miestnych komunikáci   1 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 4.11.2015 Zmluva o dielo Stavebný dozor-
"Rekonštrukcia miestnych komunikácii"
Zmluva o dielo Stavebný dozor- "Rekonštrukcia mie   160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015 2.11.2015 Zmluva o dielo
„Prístavba garáže k budove požiarnej zbrojnice“
„Prístavba garáže k budove požiarnej zbrojnice“   22 367,71 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská C3e/43/10/15 2.11.2015 Ťažba riečneho nánosu z potoka Lipničanka Ťažba riečneho nánosu z potoka Lipničanka    
Detail Faktúra došlá FP_09 2015 25.10.2015 Zoznam faktúr za september 2015 Zoznam faktúr za september 2015    
Detail Faktúra došlá FP_07 2015 25.10.2015 Zoznam faktúr za júl 2015 Zoznam faktúr za júl 2015    
Detail Faktúra došlá FP_08 2015 25.10.2015 Zoznam faktúr za august 2015 Zoznam faktúr za august 2015    
Detail Zmluva Odberateľská 2015 29.9.2015 Kúpna zmluva na odpredaj pozemku Kúpna zmluva na odpredaj pozemku   84,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Kúpna zmluva 29.7.2015 Kúpna zmluva na predaj pozemku Kúpna zmluva na predaj pozemku   1 310,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FP_06 2015 20.7.2015 Zoznam faktúr za jún 2015 Zoznam faktúr za jún 2015    
Detail Faktúra došlá FP_05 2015 16.6.2015 Zoznam faktúr za máj 2015 Zoznam faktúr za máj 2015