Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FP202103 20.4.2021 Došlé faktúry 03/2021 Zoznam faktúr v marci 2021    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok, zmluva z 20.5.2020 16.4.2021 Dodatok k darovacej zmluve zo dňa 20.5.2020 Darovacia zmluva    
Detail Faktúra došlá FP202010 15.4.2021 Zoznam faktúr v októbri 2020 Došlé faktúry 10/2020    
Detail Faktúra došlá FP202011 15.4.2021 Zoznam faktúr v novembri 2020 Došlé faktúry 11/2020    
Detail Faktúra došlá FP202012 8.4.2021 Zoznam faktúr v decembri 2020 Došlé faktúry 12/2020    
Detail Faktúra došlá FP202101 8.4.2021 Zoznam faktúr v januári 2021 Došlé faktúry 1/2021    
Detail Zmluva Dodávateľská KRHZ-PO-VO-187-001/2021 16.3.2021 Zmluva o výpožičke SR - Ministerstvo vnútra SR    
Detail Zmluva Dodávateľská Zámenná zmluva 05.02.2021 5.2.2021 Zámenná zmluva Ján Nedoroštík    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytovaní služieb 21.1.2021 Poskytovanie služieb v nadväznosti na aktuálny
vývoj epidemiologickej situácie na území...
LEHA, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. ZO/2020WB9020-2 9.12.2020 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská ZO/2020WB9020-2 9.12.2020 Zabezpečenie výkonu poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej... Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o výpožičke 26.11.2020 Sčítanie obyvateľov Štatistický úrad SR    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. I, zmluva 30.8.2019 10.11.2020 Mandátna zmluva Fames s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o návratnej fin. pomoci 5.11.2020 Návratná finančná pomoc Ministerstvo financií SR    
Detail Faktúra došlá FP202009 22.10.2020 Zoznam faktúr v septembri 2020 Došlé fakúry 9/2020    
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda č. 20/38/010/6 21.10.2020 Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva, LV 2298, 08. 8.10.2020 Darovacia zmluva Marek Ján    
Detail Faktúra došlá FP202008 29.9.2020 Zoznam faktúr v auguste 2020 Došlé faktúry 8/2020    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva, 23.9.2020 23.9.2020 Darovacia zmluva LV2629 Želonka, Marek, Mareková, Jabrocká    
Detail Faktúra došlá FP202007 27.8.2020 Zoznam faktúr v júli 2020 Došlé faktúry 7/2020