Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Haligovce, Špirka, Špirková 21.9.2022 Kúpna zmluva Špirka/Špirková    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP/2022/409 9.9.2022 Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy VSD    
Detail Faktúra došlá FP202206 8.9.2022 Zoznam faktúr 06/2022 Došlé faktúry v júli 2022    
Detail Faktúra došlá FP202207 8.9.2022 Zoznam faktúr 07/2022 Došlé faktúry v auguste 2022    
Detail Zmluva Dodávateľská Dar.zm.KRHZ-PO-VO-283-074/2022 19.7.2022 Prívesný vozík MINV SR    
Detail Faktúra došlá FP202203 14.6.2022 Došlé faktúry v marci 2022 Faktúry 3/2022    
Detail Faktúra došlá FP202204 14.6.2022 Došlé faktúry v apríli 2022 Faktúry 4/2022    
Detail Faktúra došlá FP202205 14.6.2022 Došlé faktúry v máji 2022 Faktúry 5/2022    
Detail Zmluva Dodávateľská Dotácia, Gréc.-kat. charita 8.3.2022 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2022 Gréckokatolícka charita Prešov    
Detail Faktúra došlá FP202201 8.3.2022 Došlé faktúry v januári 2022 Faktúry 01/2022    
Detail Faktúra došlá FP202202 8.3.2022 Došlé faktúry vo februári 2022 Faktúry 02/2022    
Detail Faktúra došlá FP202111 8.3.2022 Došlé faktúry v novembri 2021 Faktúry 11/2021    
Detail Faktúra došlá FP202112 8.3.2022 Došlé faktúry v decembri 2021 Faktúry 12/2021    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zm. C KN 456/3 Marek 1.3.2022 Darovacia zmluva Haligovce - O. Marek C KN 456/3 Ondrej Marek    
Detail Zmluva Dodávateľská Zml. o dot. z rozpočtu obce 24.2.2022 Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Spišská katolícka charita, ADS Charitas    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2022 31.1.2022 Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení Rím.-kat. cirkev, Biskupstvo Sp. Podhradie    
Detail Zmluva Dodávateľská Haligovce-Lilly enviro,s.r.o. 22.1.2022 Zber odpadov: papier, lepenka, olej Lilly enviro, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Nájom neb. priestorov, č. 202 1.1.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov, budova č. 202, Haligovce Ján Michna    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva motorové vozidlo 28.12.2021 Kúpa osobného motorového vozidla F. Zemjánek    
Detail Faktúra došlá FP202110 9.12.2021 Faktúry v októbri 2021 Došlé faktúry 10/2021