Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FP202111 8.3.2022 Došlé faktúry v novembri 2021 Faktúry 11/2021    
Detail Faktúra došlá FP202112 8.3.2022 Došlé faktúry v decembri 2021 Faktúry 12/2021    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zm. C KN 456/3 Marek 1.3.2022 Darovacia zmluva Haligovce - O. Marek C KN 456/3 Ondrej Marek    
Detail Zmluva Dodávateľská Zml. o dot. z rozpočtu obce 24.2.2022 Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Spišská katolícka charita, ADS Charitas    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2022 31.1.2022 Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení Rím.-kat. cirkev, Biskupstvo Sp. Podhradie    
Detail Zmluva Dodávateľská Haligovce-Lilly enviro,s.r.o. 22.1.2022 Zber odpadov: papier, lepenka, olej Lilly enviro, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Nájom neb. priestorov, č. 202 1.1.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov, budova č. 202, Haligovce Ján Michna    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva motorové vozidlo 28.12.2021 Kúpa osobného motorového vozidla F. Zemjánek    
Detail Faktúra došlá FP202110 9.12.2021 Faktúry v októbri 2021 Došlé faktúry 10/2021    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva, 7.12.2021 7.12.2021 E KN 383, 384/100 Andrej Ž.    
Detail Zmluva Dodávateľská ZLP-VT-2021-0151 16.11.2021 Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva Špirka/Haligovce 12.11.2021 Kúpna zmluva Špirka/Špirková    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/38/010/30 2.11.2021 Záväzok organizátora zabezpečiť činnosť bližšie špecifikovanú v článku II Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá FP202107 27.10.2021 Došlé faktúry júl 2021 Zoznam faktúr v júli 2021    
Detail Faktúra došlá FP202108 27.10.2021 Došlé faktúry 08/2021 Zoznam faktúr v auguste 2021    
Detail Faktúra došlá FP202109 27.10.2021 Došlé faktúry 09/2021 Zoznam faktúr v septembri 2021    
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2021 19.10.2021 Zmluva o poskytnutí služieb POVMART, s.r.o., audítorská spoločnosť    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/38/054/194 24.9.2021 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská Starostlivosť o túlavých psov 24.9.2021 Starostlivosť o túlavých psov Kynologický klub a Karanténna stanica SL    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 5 2.9.2021 DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, zast. Slovenská inovačná a energetická agentúra