Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZLP-VT-2021-0151 16.11.2021 Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva Špirka/Haligovce 12.11.2021 Kúpna zmluva Špirka/Špirková    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/38/010/30 2.11.2021 Záväzok organizátora zabezpečiť činnosť bližšie špecifikovanú v článku II Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá FP202107 27.10.2021 Došlé faktúry júl 2021 Zoznam faktúr v júli 2021    
Detail Faktúra došlá FP202108 27.10.2021 Došlé faktúry 08/2021 Zoznam faktúr v auguste 2021    
Detail Faktúra došlá FP202109 27.10.2021 Došlé faktúry 09/2021 Zoznam faktúr v septembri 2021    
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2021 19.10.2021 Zmluva o poskytnutí služieb POVMART, s.r.o., audítorská spoločnosť    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/38/054/194 24.9.2021 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská Starostlivosť o túlavých psov 24.9.2021 Starostlivosť o túlavých psov Kynologický klub a Karanténna stanica SL    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 5 2.9.2021 DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, zast. Slovenská inovačná a energetická agentúra    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 5 27.8.2021 Zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MŽP SR, zast. Slovenská inovačná a energetická agentúra    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo Metalon 24.8.2021 Oprava strechy OcÚ Haligovce METALON, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo Bojastav 4.8.2021 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Haligovce BOJASTAV, spol. s r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 926/2021/OPR 30.7.2021 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie PSK Prešovský samosprávny kraj    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva Bednarčík, J. 28.7.2021 Predaj pozemku Jozef Bednarčík    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/38/054/156 26.7.2021 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá FP202104 20.7.2021 Došlé faktúry 04/2021 Zoznam faktúr v apríli 2021    
Detail Faktúra došlá FP202105 20.7.2021 Došlé faktúry máj 2021 Zoznam faktúr v máji 2021    
Detail Faktúra došlá FP202106 20.7.2021 Došlé faktúry 06/2021 Zoznam faktúr v júni 2021    
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda č. 21/38/054/77 23.6.2021 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti a poskytnutie príspevku na aktivačnú... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa