Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FP202104 20.7.2021 Došlé faktúry 04/2021 Zoznam faktúr v apríli 2021    
Detail Faktúra došlá FP202105 20.7.2021 Došlé faktúry máj 2021 Zoznam faktúr v máji 2021    
Detail Faktúra došlá FP202106 20.7.2021 Došlé faktúry 06/2021 Zoznam faktúr v júni 2021    
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda č. 21/38/054/77 23.6.2021 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti a poskytnutie príspevku na aktivačnú... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda č. 21/38/054/105 22.6.2021 Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok II 6.6.2021 Predĺženie nájomnej zmluvy Ján Michna    
Detail Zmluva Dodávateľská 321 1078 20.5.2021 Poskytnutie dotácií z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR    
Detail Faktúra došlá FP202102 20.4.2021 Došlé faktúry 02/2021 Zoznam faktúr vo februári 2021    
Detail Faktúra došlá FP202103 20.4.2021 Došlé faktúry 03/2021 Zoznam faktúr v marci 2021    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok, zmluva z 20.5.2020 16.4.2021 Dodatok k darovacej zmluve zo dňa 20.5.2020 Darovacia zmluva    
Detail Faktúra došlá FP202010 15.4.2021 Zoznam faktúr v októbri 2020 Došlé faktúry 10/2020    
Detail Faktúra došlá FP202011 15.4.2021 Zoznam faktúr v novembri 2020 Došlé faktúry 11/2020    
Detail Faktúra došlá FP202012 8.4.2021 Zoznam faktúr v decembri 2020 Došlé faktúry 12/2020    
Detail Faktúra došlá FP202101 8.4.2021 Zoznam faktúr v januári 2021 Došlé faktúry 1/2021    
Detail Zmluva Dodávateľská KRHZ-PO-VO-187-001/2021 16.3.2021 Zmluva o výpožičke SR - Ministerstvo vnútra SR    
Detail Zmluva Dodávateľská Zámenná zmluva 05.02.2021 5.2.2021 Zámenná zmluva Ján Nedoroštík    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytovaní služieb 21.1.2021 Poskytovanie služieb v nadväznosti na aktuálny
vývoj epidemiologickej situácie na území...
LEHA, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. ZO/2020WB9020-2 9.12.2020 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská ZO/2020WB9020-2 9.12.2020 Zabezpečenie výkonu poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej... Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o výpožičke 26.11.2020 Sčítanie obyvateľov Štatistický úrad SR