Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská 3 28.6.2019 Dodatok k zmluve o dielo Dodatok č. 3 k zmluve o dielo o vykonaní prác – realizácia stavebného diela „Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m“    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo Slovdach 26.6.2019 Stavebné práce – zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Zmluva o dielo pre projekt Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného v Haligovciach úradu    
Detail Faktúra došlá FP201901 1.5.2019 Zoznam faktúr v januári 2019 Došlé faktúry 1/2019    
Detail Faktúra došlá FP201902 1.5.2019 Zoznam faktúr vo februári 2019 Došlé faktúry 2/2019    
Detail Faktúra došlá FP201903 1.5.2019 Zoznam faktúr v marci 2019 Došlé faktúry 3/2019    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 5.3.2019 Externý manažment k projektu Zateplenie budovy Kultúrneho domu v obci Haligovce Energia plus, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Č. 1 5.3.2019 Vyhotovenie energetického auditu a energetického certifikátu k projektu Zateplenie budovy... ENECO, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok k zmluve KD č. 1 5.3.2019 Externý manažment k projektu Zateplenie budovy Kultúrneho domu v obci Haligovce a žiadosť o... Energia plus, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o vývoze odpadu 28.2.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2019 28.2.2019 Dodatok k Zmluve o poskytnutí dotácie na rozvoj športu na rok 2018 Úrad vlády Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dodávateľská KŽP-PO4-SC431-2017-19/I665 5.2.2019 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou    
Detail Faktúra došlá FP201810 5.2.2019 Zoznam faktúr v októbri 2018 Došlé faktúry 10/2018    
Detail Faktúra došlá FP201811 5.2.2019 Zoznam faktúr v novembri 2018 Došlé faktúry 11/2018    
Detail Faktúra došlá FP201812 5.2.2019 Zoznam faktúr v decembri 2018 Došlé faktúry 12/2018    
Detail Objednávka vyšlá SL/2019001 18.1.2019 Vypracovanie vnútornej smernice INPRO Poprad, s.r.o.   156,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva na odkúpenie pozemku 4.12.2018 Zmluva na odkúpenie pozemku Zmluva na odkúpenie pozemku    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva "audit" 18.11.2018 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017    
Detail Faktúra došlá FP _07 2018 7.11.2018 Zoznam faktúr za júl 2018 Zoznam faktúr za júl 2018    
Detail Faktúra došlá FP _08 2018 7.11.2018 Zoznam faktúr za august 2018 Zoznam faktúr za august 2018    
Detail Faktúra došlá FP_09 2018 7.11.2018 Zoznam faktúr za september 2018 Zoznam faktúr za september 2018