Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá FP201901 1.5.2019 Zoznam faktúr v januári 2019 Došlé faktúry 1/2019    
Detail Faktúra došlá FP201902 1.5.2019 Zoznam faktúr vo februári 2019 Došlé faktúry 2/2019    
Detail Faktúra došlá FP201903 1.5.2019 Zoznam faktúr v marci 2019 Došlé faktúry 3/2019    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 5.3.2019 Externý manažment k projektu Zateplenie budovy Kultúrneho domu v obci Haligovce Energia plus, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Č. 1 5.3.2019 Vyhotovenie energetického auditu a energetického certifikátu k projektu Zateplenie budovy... ENECO, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok k zmluve KD č. 1 5.3.2019 Externý manažment k projektu Zateplenie budovy Kultúrneho domu v obci Haligovce a žiadosť o... Energia plus, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o vývoze odpadu 28.2.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2019 28.2.2019 Dodatok k Zmluve o poskytnutí dotácie na rozvoj športu na rok 2018 Úrad vlády Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dodávateľská KŽP-PO4-SC431-2017-19/I665 5.2.2019 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou    
Detail Faktúra došlá FP201810 5.2.2019 Zoznam faktúr v októbri 2018 Došlé faktúry 10/2018    
Detail Faktúra došlá FP201811 5.2.2019 Zoznam faktúr v novembri 2018 Došlé faktúry 11/2018    
Detail Faktúra došlá FP201812 5.2.2019 Zoznam faktúr v decembri 2018 Došlé faktúry 12/2018    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva na odkúpenie pozemku 4.12.2018 Zmluva na odkúpenie pozemku Zmluva na odkúpenie pozemku    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva "audit" 18.11.2018 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017    
Detail Faktúra došlá FP _07 2018 7.11.2018 Zoznam faktúr za júl 2018 Zoznam faktúr za júl 2018    
Detail Faktúra došlá FP _08 2018 7.11.2018 Zoznam faktúr za august 2018 Zoznam faktúr za august 2018    
Detail Faktúra došlá FP_09 2018 7.11.2018 Zoznam faktúr za september 2018 Zoznam faktúr za september 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 3.10.2018 Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m   75 598,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2018007 14.8.2018 Objednávka na lomový kameň Objednávka na lomový kameň   105,37 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2018008 14.8.2018 Dodávka a montáž VO - Majer Dodávka a montáž VO - Majer   2 263,44 EUR