Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2016001 1.3.2016 Objednávka na dodávku a montáž nových kovových dvojkrídlových nezateplených vrát /3ks/... Objednávka   3 614,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 201602 1.3.2016 Objednávka na rezivo na drevený prístrešok pre obec Haligovce Objednávka   468,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2016003 10.3.2016 Objednávka na vypracovanie PD stavby: "Bezpečnostný systém v obci Haligovce"
a/ Kamerový...
Objednávka   4 920,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2016004 31.3.2016 Objednávka na zateplenie stropu Objednávka   1 947,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2016005 6.4.2016 Objednávka na stavebné práce stavby: "Prístavba garáže" Objednávka   956,04 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2016006 11.5.2016 Objednávka na plastové okná Objednávka   288,55 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2016007 31.5.2016 Objednávka na vypracovanie Smernice o VO Objednávka   360,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/2016010 21.12.2016 Objednávka na detské ihrisko Objednávka   1 499,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2016008 29.7.2016 Objednávka materiálno technické vybavenie DHZ Objednávka Florian, s.r.o.   2 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2016009 13.10.2016 Objednávka na peletky Objednávka na peletky   4 680,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2017001 24.2.2017 Nové zastávky Nové zastávky   4 800,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2016010 21.12.2016 Objednávka na detské ihrisko Objednávka na detské ihrisko   1 499,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2016011 22.12.2016 Objednávka na nové stoly Objednávka na nové stoly   2 371,24 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2017002 15.5.2017 Objednávka na kameň frakcie 0-4mm Objednávka na kameň frakcie 0-4mm   176,75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/2017003 7.6.2017 Objednávka aktualizácie Smernice VO Objednávka aktualizácie Smernice VO   66,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/2017004 17.6.2017 Objednávka
"Zlepšenie energ. náročnosti budovy KD"
"Zlepšenie energ. náročnosti budovy KD"   2 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/2017005 21.9.2017 Objednávka
Drevené peletky
Drevené peletky   4 680,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/2017006 11.10.2017 Objednávka - znalecký posudok Objednávka - znalecký posudok   200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/2017007 18.10.2017 Objednávka - oprava ústredného kúrenia Objednávka - oprava ústredného kúrenia   1 347,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/2017008 10.11.2017 "Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m" komplexné verejné obstarávanie "Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m" komplexné   600,00 EUR