Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytnutí dotácie 8.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Spišská katolícka charita, ADS Charitas 35514221  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o združenej dodávke el. 13.3.2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a. s. 44483767   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/38/054/177 13.3.2023 Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenie za účelom získania a... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/38/054/181 16.3.2023 Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 323 0944 4.5.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovneksje republiky... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytnutí dotácie 23 27.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2023 Gréckokatolícka charita Prešov   300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FP_012011 2.2.2011 Zoznam faktúr január 2011 Zoznam faktúr január 2011   1 348,06 EUR 
Detail Faktúra došlá FP_022011 1.3.2011 Zoznam faktúr február 2011 Zoznam faktúr február 2011   2 483,04 EUR 
Detail Faktúra došlá FP_032011 5.4.2011 Zoznam faktúr marec 2011 Zoznam faktúr marec 2011   4 461,10 EUR 
Detail Faktúra došlá FP_042011 6.5.2011 Faktúry prijaté 04_2011 Faktúry prijaté 04_2011    
Detail Faktúra došlá FP_052011 8.6.2011 Zoznam faktúr máj 2011 Zoznam faktúr máj 2011    
Detail Faktúra došlá FP_062011 8.7.2011 Zoznam faktúr jún 2011 Zoznam faktúr jún 2011    
Detail Faktúra došlá FP_072011 10.8.2011 Zoznam faktúr júl 2011 Zoznam faktúr júl 2011    
Detail Faktúra došlá FP_082011 7.9.2011 Zoznam faktúr august 2011 Zoznam faktúr august 2011    
Detail Faktúra došlá FP_092011 10.11.2011 Zoznam faktúr 09 2011 Zoznam faktúr 09 2011    
Detail Faktúra došlá FP_03 2015 20.4.2015 Zoznam faktúr za marec 2015 Zoznam faktúr za marec 2015    
Detail Faktúra došlá FP_112011 7.12.2011 Zoznam faktúr november 2011 Zoznam faktúr november 2011    
Detail Faktúra došlá FP_122011 9.1.2012 Zoznam faktúr december 2011 Zoznam faktúr december 2011    
Detail Faktúra došlá FP_012012 16.2.2012 Zoznam faktúr január 2012 Zoznam faktúr január 2012    
Detail Faktúra došlá FP_022012 6.5.2012 Zoznam faktúr február 2012 Zoznam faktúr február 2012