Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva, 7.12.2021 7.12.2021 E KN 383, 384/100 Andrej Ž.    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva motorové vozidlo 28.12.2021 Kúpa osobného motorového vozidla F. Zemjánek    
Detail Zmluva Dodávateľská Nájom neb. priestorov, č. 202 1.1.2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov, budova č. 202, Haligovce Ján Michna    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2022 31.1.2022 Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení Rím.-kat. cirkev, Biskupstvo Sp. Podhradie    
Detail Zmluva Dodávateľská Haligovce-Lilly enviro,s.r.o. 22.1.2022 Zber odpadov: papier, lepenka, olej Lilly enviro, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zml. o dot. z rozpočtu obce 24.2.2022 Poskytnutie dotácií z rozpočtu obce Spišská katolícka charita, ADS Charitas    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zm. C KN 456/3 Marek 1.3.2022 Darovacia zmluva Haligovce - O. Marek C KN 456/3 Ondrej Marek    
Detail Zmluva Dodávateľská Dotácia, Gréc.-kat. charita 8.3.2022 Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce v roku 2022 Gréckokatolícka charita Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľská Dar.zm.KRHZ-PO-VO-283-074/2022 19.7.2022 Prívesný vozík MINV SR    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP/2022/409 9.9.2022 Pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy VSD    
Detail Zmluva Dodávateľská Haligovce, Špirka, Špirková 21.9.2022 Kúpna zmluva Špirka/Špirková    
Detail Zmluva Dodávateľská Starostlivosť o túlavých psov 24.9.2021 Starostlivosť o túlavých psov Kynologický klub a Karanténna stanica SL    
Detail Zmluva Dodávateľská Audítorská zmluva 202209 27.9.2022 Poskytovanie audítorských služieb RVM audit, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 22/38/054/389 12.10.2022 Zabezpečenie podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 22/38/010/33 11.11.2022 Činnosti podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská Haligovce-RKC 31.12.2022 Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 00179124  106 367,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/38/054/560 15.12.2022 Zabezpečenie podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 4 16.2.2023 Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s... NATUR-PACK, a. s. 35979798   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 6 22.2.2023 Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/38/054/101 25.2.2023 Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa