Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Zámenná zmluva 05.02.2021 5.2.2021 Zámenná zmluva Ján Nedoroštík    
Detail Zmluva Dodávateľská KRHZ-PO-VO-187-001/2021 16.3.2021 Zmluva o výpožičke SR - Ministerstvo vnútra SR    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok, zmluva z 20.5.2020 16.4.2021 Dodatok k darovacej zmluve zo dňa 20.5.2020 Darovacia zmluva    
Detail Zmluva Dodávateľská 321 1078 20.5.2021 Poskytnutie dotácií z prostriedkov DPO SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. I, zmluva 30.8.2019 10.11.2020 Mandátna zmluva Fames s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda č. 21/38/054/105 22.6.2021 Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda č. 21/38/054/77 23.6.2021 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti a poskytnutie príspevku na aktivačnú... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 926/2021/OPR 30.7.2021 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie PSK Prešovský samosprávny kraj    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva Bednarčík, J. 28.7.2021 Predaj pozemku Jozef Bednarčík    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo Bojastav 4.8.2021 Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Haligovce BOJASTAV, spol. s r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo Metalon 24.8.2021 Oprava strechy OcÚ Haligovce METALON, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 5 27.8.2021 Zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MŽP SR, zast. Slovenská inovačná a energetická agentúra    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 5 2.9.2021 DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č.... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, zast. Slovenská inovačná a energetická agentúra    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/38/054/156 26.7.2021 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok II 6.6.2021 Predĺženie nájomnej zmluvy Ján Michna    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/38/054/194 24.9.2021 Zabezpečenie podmienok vykonávania aktivačnej činnosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2021 19.10.2021 Zmluva o poskytnutí služieb POVMART, s.r.o., audítorská spoločnosť    
Detail Zmluva Dodávateľská 21/38/010/30 2.11.2021 Záväzok organizátora zabezpečiť činnosť bližšie špecifikovanú v článku II Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva Špirka/Haligovce 12.11.2021 Kúpna zmluva Špirka/Špirková    
Detail Zmluva Dodávateľská ZLP-VT-2021-0151 16.11.2021 Zmluva o prevode výpočtovej techniky DEUS