Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 320 25.3.2020 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR    
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2020B 11.3.2020 Zmluva o dielo - zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie PROGRES MT, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská PHZ-OPK1-2019-003397 9.3.2020 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR -... Ministerstvo vnútra SR    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacie zmluvy, cesta 20.4.2020 Darovacie zmluvy, výstavba ciest Občania    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva TA3 14.5.2020 Prostriedky na zabezpečenie ochranných prostriedkov proti COVID-19 Nadácia TA3    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva, 22.6.2020 22.6.2020 Darovnanie vlastníctva a spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti E KN 2460/100 Mária Urbaňáková, rod. Bjalončíková    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva, 6.7.2020 6.7.2020 Darovacia zmluva, E KN 2460/100, Edita Vargová, rod. Bjalončíková; Jolana Kropková, rod. Bjalončíková; Božena Kožlejová, rod. Bjalončíková    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva 3, 6.7.2020 6.7.2020 Darovacia zmluva, C KN 106 Ján Želonka, Milan Volček    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva, 10.7.2020 10.7.2020 LV1346, LV2699 Gurovič Karol, Špirka Jozef, Želonka Jozef, Želonka Mila, Bjalončík Pavol, Laincz Miroslav, Želonka Marián    
Detail Zmluva Dodávateľská R20200305 2.4.2020 Rámcová zmluva o správe registratúry Archivovanie SK, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo Eurovia 19.8.2020 Rekonštrukcia MK v obci Haligovce Eurovia    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva, 23.9.2020 23.9.2020 Darovacia zmluva LV2629 Želonka, Marek, Mareková, Jabrocká    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva, LV 2298, 08. 8.10.2020 Darovacia zmluva Marek Ján    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o audite 15/20 3.1.2020 Zmluva o poskytovaní služieb (audit) POVMART, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda č. 20/38/010/6 21.10.2020 Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o výpožičke 26.11.2020 Sčítanie obyvateľov Štatistický úrad SR    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o návratnej fin. pomoci 5.11.2020 Návratná finančná pomoc Ministerstvo financií SR    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. ZO/2020WB9020-2 9.12.2020 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytovaní služieb 21.1.2021 Poskytovanie služieb v nadväznosti na aktuálny
vývoj epidemiologickej situácie na území...
LEHA, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská ZO/2020WB9020-2 9.12.2020 Zabezpečenie výkonu poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej... Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.