Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská KŽP-PO4-SC431-2017-19/I665 5.2.2019 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o vývoze odpadu 28.2.2019 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov NATUR-PACK, a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2019 28.2.2019 Dodatok k Zmluve o poskytnutí dotácie na rozvoj športu na rok 2018 Úrad vlády Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 5.3.2019 Externý manažment k projektu Zateplenie budovy Kultúrneho domu v obci Haligovce Energia plus, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Č. 1 5.3.2019 Vyhotovenie energetického auditu a energetického certifikátu k projektu Zateplenie budovy... ENECO, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok k zmluve KD č. 1 5.3.2019 Externý manažment k projektu Zateplenie budovy Kultúrneho domu v obci Haligovce a žiadosť o... Energia plus, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1/2019 27.10.2018 Dodatok k zmluve č. 225/2018 Dodatok č. 1/2019 k zmluve o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018 č. 225/2018    
Detail Zmluva Dodávateľská CEZ ÚV SR 225/2018 28.6.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018    
Detail Zmluva Dodávateľská 2 28.6.2019 Dodatok k zmluve o dielo Dodatok č. 2 k zmluve o dielo o vykonaní prác – realizácia stavebného diela „Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m“    
Detail Zmluva Dodávateľská 3 28.6.2019 Dodatok k zmluve o dielo Dodatok č. 3 k zmluve o dielo o vykonaní prác – realizácia stavebného diela „Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m“    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo Slovdach 26.6.2019 Stavebné práce – zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Zmluva o dielo pre projekt Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného v Haligovciach úradu    
Detail Zmluva Dodávateľská MZ 29.7.2019 Mandátna zmluva Mandátna zmluva o poskytovaní lektorskej činnosti a poradenstva    
Detail Zmluva Dodávateľská Obec Haligovce – Ján Marek 1.10.2019 Kúpna zmluva Kúpna zmluva obec Haligovce – Ján Marek, Andrea Mareková    
Detail Zmluva Dodávateľská MZ Haligovce-Fames 14.10.2019 Mandátna zmluva, obec Haligovce, Fames s.r.o., Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy... Mandátna zmluva: Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Haligovciach    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 7.11.2019 Dodatkom sa prijímajú zmeny v zmluve o poskytovaní služieb Energia plus, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 234/2019/OO 20.11.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2019 na... MINV SR, okresný úrad Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľská 54/2019 8.11.2019 Audit Zmluva o poskytnutí audítorských služieb    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o prenájme pozemkov 10.12.2019 Zmluva o prenájme pozemkov (cintorín) Zmluva o prenájme pozemkov medzi Rím.-kat. cirkvou a obcou Haligovce    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 2 15.1.2020 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR    
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva, požiare 24.2.2020 Vykonávanie činnosti mandáta zameranej na predchádzanie vzniku požiaru TATRAHASIL, s.r.o.