Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská Kúpna zmluva 29.7.2015 Kúpna zmluva na predaj pozemku Kúpna zmluva na predaj pozemku   1 310,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015 2.11.2015 Zmluva o dielo
„Prístavba garáže k budove požiarnej zbrojnice“
„Prístavba garáže k budove požiarnej zbrojnice“   22 367,71 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2015 29.9.2015 Kúpna zmluva na odpredaj pozemku Kúpna zmluva na odpredaj pozemku   84,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská C3e/43/10/15 2.11.2015 Ťažba riečneho nánosu z potoka Lipničanka Ťažba riečneho nánosu z potoka Lipničanka    
Detail Zmluva Dodávateľská 1659/3030/2015 24.11.2015 Odkúpenie projektovej dokumentácie Odkúpenie projektovej dokumentácie   2 382,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 27.11.2015 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2014 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2014    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 4.12.2015 Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti Kúpna zmluva na predaj nehnuteľnosti   420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská JO 11122015 14.12.2015 Zmluva o dielo
Vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti ku žiadosti o NFP
podopatrenie 7.2...
Zmluva o dielo   1 150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 22.12.2015 Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti
1. Rekonštrukcia budovy KD v obci Haligovce
2....
Zmluva o poradenskej a konzultačnej činnosti   3 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 2.2.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 4.11.2015 Zmluva o dielo "Rekonštrukcia miestnych komunikácii" Zmluva o dielo "Rekonštrukcia miestnych komunikáci   1 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 4.11.2015 Zmluva o dielo Stavebný dozor-
"Rekonštrukcia miestnych komunikácii"
Zmluva o dielo Stavebný dozor- "Rekonštrukcia mie   160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016 7.3.2016 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu sociálnych služieb Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu sociál    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 8.3.2016 Zmluva o poskytovaní služieb - Rekonštrukcia KD a zateplenie OcÚ v obci Haligovce Zmluva o poskytovaní služieb - Rekonštrukcia KD a   10 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016/001 11.3.2016 Dodávka a montáž nových kovových dvojkrídlových nezateplených vrát /3ks/
do budovy...
Dodávka a montáž nových kovových dvojkrídlových ne   3 614,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016/002 16.3.2016 Dodávka reziva na drevený prístrešok Dodávka reziva na drevený prístrešok   468,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 30.5.2016 Kúpna zmluva na motor PV3S Kúpna zmluva na motor PV3S   900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2016003 10.3.2016 Objednávka č. 2016003
RIMI-Security Bardejov s.r.o.
Objednávka č. 2016003 RIMI-Security Bardejov s.r.o   4 920,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 23.9.2016 Kúpna zmluva na PS 12 sport Kúpna zmluva na PS 12 sport   3 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytnutí služieb 31.12.2015 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2015 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2015