Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Z_2/2011 8.4.2011 Prevod vlastníctva nehnuteľností uvedených v Čl. I zmluvy za účelom majetkovoprávneho... Slovenská republika - Obvodný úrad Stará Ľubovňa 42077630  1 955,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z_1/2011 17.1.2011 ZMLUVA č. 2011/023/O o poskytnutí programových licencií firmy Ifosoft v.o.s a služieb BrIS s.r.o. 44401990  268,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z_3/2011 27.5.2011 Zmluva o funkcii hlavného kontrolóra Hlavný kontrolór    
Detail Zmluva Dodávateľská Z_4/2011 10.7.2011 Kúpa rýpadla Bielorus Andrej Vaverčák   3 500,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Z_5/2011 13.7.2011 Odpredaj pozemku Bjalončík, Bjalončíková   250,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01_2012 1.2.2012 Odpredaj pozemku Andrej Habiňák   750,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská V 108/12 15.3.2012 Dodatok zmluvy 01_2012 Andrej Habiňák    
Detail Zmluva Odberateľská č.2 V108/12 20.3.2012 Dodatok zmluvy 01_2012 Andrej Habiňák    
Detail Zmluva Odberateľská 02_2012 8.6.2012 Odpredaj pozemku Ján Džurňák a maž.Mária   1 858,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská C3e/43/07/12 16.7.2012 Ťažba riečneho kameňa Slovenský vodohospodársky podnik Košice š.p. 3602204704  297,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 3.10.2012 Ťažba riečneho kameňa Slovenský vodohospodársky podnik Košice š.p. 3602204704   
Detail Zmluva Dodávateľská 01_2013 6.8.2013 Oprava podlahy v sále KD STOR s.r.o. Podolinec 45340161  2 109,49 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 02_2013 9.8.2013 Predaj pozemku Pavol Talár   82,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03_2013 9.8.2013 Oprava mostov IVS-Nová Ľubovňa   16 829,45 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 04_2013 9.12.2013 Predaj pozemku Jana Pierová   830,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01_2014 21.1.2014 Predaj pozemku Michna Ján   180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02_2014 27.4.2014 Zmluva o prenájme budovy č.202 Ján Michna - súkromný podnikateľ 47017414  1 827,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 03_2014 4.12.2014 Odkúpenie projektovej dokumentácie Východoslovenská distribučná,a.s   2 946,20 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 03_2014 4.12.2014 Odkúpenie projektovej dokumentácie Východoslovenská distribučná,a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 16.2.2015 Zmluva o prenájme budovy č.202 Dodatok č.1 Zmluva o prenájme budovy č.202 Dodatok č.1