Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FP202004 1.5.2020 Zoznam faktúr v apríli 2020 Došlé faktúry 4/2020    
Detail Faktúra došlá FP202005 1.6.2020 Zoznam faktúr v máji 2020 Došlé faktúry 5/2020    
Detail Faktúra došlá FP202006 1.7.2020 Zoznam faktúr v júni 2020 Došlé faktúry 6/2020    
Detail Faktúra došlá FP202007 27.8.2020 Zoznam faktúr v júli 2020 Došlé faktúry 7/2020    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo Eurovia 19.8.2020 Rekonštrukcia MK v obci Haligovce Eurovia    
Detail Faktúra došlá FP202008 29.9.2020 Zoznam faktúr v auguste 2020 Došlé faktúry 8/2020    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva, 23.9.2020 23.9.2020 Darovacia zmluva LV2629 Želonka, Marek, Mareková, Jabrocká    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva, LV 2298, 08. 8.10.2020 Darovacia zmluva Marek Ján    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o audite 15/20 3.1.2020 Zmluva o poskytovaní služieb (audit) POVMART, s.r.o.    
Detail Faktúra došlá FP202009 22.10.2020 Zoznam faktúr v septembri 2020 Došlé fakúry 9/2020    
Detail Zmluva Dodávateľská Dohoda č. 20/38/010/6 21.10.2020 Aplikácia § 10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o výpožičke 26.11.2020 Sčítanie obyvateľov Štatistický úrad SR    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o návratnej fin. pomoci 5.11.2020 Návratná finančná pomoc Ministerstvo financií SR    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. ZO/2020WB9020-2 9.12.2020 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti poradného konzultanta Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytovaní služieb 21.1.2021 Poskytovanie služieb v nadväznosti na aktuálny
vývoj epidemiologickej situácie na území...
LEHA, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská ZO/2020WB9020-2 9.12.2020 Zabezpečenie výkonu poradného konzultanta pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej... Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská Zámenná zmluva 05.02.2021 5.2.2021 Zámenná zmluva Ján Nedoroštík    
Detail Faktúra došlá FP202012 8.4.2021 Zoznam faktúr v decembri 2020 Došlé faktúry 12/2020    
Detail Faktúra došlá FP202101 8.4.2021 Zoznam faktúr v januári 2021 Došlé faktúry 1/2021    
Detail Faktúra došlá FP202010 15.4.2021 Zoznam faktúr v októbri 2020 Došlé faktúry 10/2020