Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 54/2019 8.11.2019 Audit Zmluva o poskytnutí audítorských služieb    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o prenájme pozemkov 10.12.2019 Zmluva o prenájme pozemkov (cintorín) Zmluva o prenájme pozemkov medzi Rím.-kat. cirkvou a obcou Haligovce    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok 2 15.1.2020 Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR    
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva, požiare 24.2.2020 Vykonávanie činnosti mandáta zameranej na predchádzanie vzniku požiaru TATRAHASIL, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 320 25.3.2020 Poskytnutie dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Dobrovoľná požiarna ochrana SR    
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2020B 11.3.2020 Zmluva o dielo - zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie PROGRES MT, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská PHZ-OPK1-2019-003397 9.3.2020 Poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR -... Ministerstvo vnútra SR    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacie zmluvy, cesta 20.4.2020 Darovacie zmluvy, výstavba ciest Občania    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva TA3 14.5.2020 Prostriedky na zabezpečenie ochranných prostriedkov proti COVID-19 Nadácia TA3    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva, 22.6.2020 22.6.2020 Darovnanie vlastníctva a spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti E KN 2460/100 Mária Urbaňáková, rod. Bjalončíková    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva, 6.7.2020 6.7.2020 Darovacia zmluva, E KN 2460/100, Edita Vargová, rod. Bjalončíková; Jolana Kropková, rod. Bjalončíková; Božena Kožlejová, rod. Bjalončíková    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva 3, 6.7.2020 6.7.2020 Darovacia zmluva, C KN 106 Ján Želonka, Milan Volček    
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva, 10.7.2020 10.7.2020 LV1346, LV2699 Gurovič Karol, Špirka Jozef, Želonka Jozef, Želonka Mila, Bjalončík Pavol, Laincz Miroslav, Želonka Marián    
Detail Zmluva Dodávateľská R20200305 2.4.2020 Rámcová zmluva o správe registratúry Archivovanie SK, s.r.o.    
Detail Faktúra došlá FP201910 1.11.2019 Zoznam faktúr v októbri 2019 Došlé faktúry 10/2019    
Detail Faktúra došlá FP201911 1.12.2019 Zoznam faktúr v novembri 2019 Došlé faktúry 11/2019    
Detail Faktúra došlá FP201912 4.1.2020 Zoznam faktúr v decembri 2019 Došlé faktúry 12/2019    
Detail Faktúra došlá FP202001 1.2.2020 Zoznam faktúr v januári 2020 Došlé faktúry 1/2020    
Detail Faktúra došlá FP202002 1.3.2020 Zoznam faktúr vo februári 2020 Došlé faktúry 2/2020    
Detail Faktúra došlá FP202003 1.4.2020 Zoznam faktúr v marci 2020 Došlé faktúry 3/2020