Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 27.11.2015 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2014 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2014    
Detail Faktúra došlá FP_10 2015 18.1.2016 Zoznam faktúr za október 2015 Zoznam faktúr za október 2015    
Detail Faktúra došlá FP _11 2015 18.1.2016 Zoznam faktúr za november 2015 Zoznam faktúr za november 2015    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 2.2.2016 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania    
Detail Zmluva Dodávateľská 2016 7.3.2016 Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu sociálnych služieb Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu sociál    
Detail Faktúra došlá FP _12 2015 1.5.2016 Zoznam faktúr za december 2015 Zoznam faktúr za december 2015    
Detail Faktúra došlá FP _01 2016 1.5.2016 Zoznam faktúr za január 2016 Zoznam faktúr za január 2016    
Detail Faktúra došlá FP _02 2016 1.5.2016 Zoznam faktúr za február 2016 Zoznam faktúr za február 2016    
Detail Faktúra došlá FP _03 2016 1.5.2016 Zoznam faktúr za marec 2016 Zoznam faktúr za marec 2016    
Detail Faktúra došlá FP _04 2016 13.9.2016 Zoznam faktúr za apríl 2016 Zoznam faktúr za apríl 2016    
Detail Faktúra došlá FP_05 2016 13.9.2016 Zoznam faktúr za máj 2016 Zoznam faktúr za máj 2016    
Detail Faktúra došlá FP_06 2016 13.9.2016 Zoznam faktúr za jún 2016 Zoznam faktúr za jún 2016    
Detail Faktúra došlá FP_07 2016 13.9.2016 Zoznam faktúr za júl 2016 Zoznam faktúr za júl 2016    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytnutí služieb 31.12.2015 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2015 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2015    
Detail Faktúra došlá FP_08 2016 9.11.2016 Zoznam faktúr za august 2016 Zoznam faktúr za august 2016    
Detail Faktúra došlá FP_09 2016 9.11.2016 Zoznam faktúr za september 2016 Zoznam faktúr za september 2016    
Detail Faktúra došlá FP_10 2016 9.11.2016 Zoznam faktúr za október 2016 Zoznam faktúr za október 2016    
Detail Faktúra došlá FP_11 2016 8.12.2016 Zoznam faktúr za november 2016 Zoznam faktúr za november 2016    
Detail Zmluva Dodávateľská PO 2058 23.1.2017 Zamestnávateľská zmluva Zamestnávateľská zmluva    
Detail Faktúra došlá FP_12 2016 24.2.2017 Zoznam faktúr za december 2016 Zoznam faktúr za december 2016