Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FP202011 15.4.2021 Zoznam faktúr v novembri 2020 Došlé faktúry 11/2020    
Detail Zmluva Dodávateľská KRHZ-PO-VO-187-001/2021 16.3.2021 Zmluva o výpožičke SR - Ministerstvo vnútra SR    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok, zmluva z 20.5.2020 16.4.2021 Dodatok k darovacej zmluve zo dňa 20.5.2020 Darovacia zmluva    
Detail Objednávka vyšlá SL/2018001 6.3.2018 Objednávka na výkon zodpovednej osoby Objednávka na výkon zodpovednej osoby   20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZO/2018A9020-1 16.3.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej o   24,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/2017003 7.6.2017 Objednávka aktualizácie Smernice VO Objednávka aktualizácie Smernice VO   66,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 02_2013 9.8.2013 Predaj pozemku Pavol Talár   82,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2015 29.9.2015 Kúpna zmluva na odpredaj pozemku Kúpna zmluva na odpredaj pozemku   84,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2018007 14.8.2018 Objednávka na lomový kameň Objednávka na lomový kameň   105,37 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/2019001 18.1.2019 Vypracovanie vnútornej smernice INPRO Poprad, s.r.o.   156,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 4.11.2015 Zmluva o dielo Stavebný dozor-
"Rekonštrukcia miestnych komunikácii"
Zmluva o dielo Stavebný dozor- "Rekonštrukcia mie   160,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2017002 15.5.2017 Objednávka na kameň frakcie 0-4mm Objednávka na kameň frakcie 0-4mm   176,75 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01_2014 21.1.2014 Predaj pozemku Michna Ján   180,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/2017006 11.10.2017 Objednávka - znalecký posudok Objednávka - znalecký posudok   200,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Z_5/2011 13.7.2011 Odpredaj pozemku Bjalončík, Bjalončíková   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 27.4.2017 Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy Zmluva o poskytovaní služieb propagácie a reklamy   250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z_1/2011 17.1.2011 ZMLUVA č. 2011/023/O o poskytnutí programových licencií firmy Ifosoft v.o.s a služieb BrIS s.r.o. 44401990  268,36 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL / 2017010 13.12.2017 2 ks autobatérie 6V 160 Ah 2 ks autobatérie 6V 160 Ah   286,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2016006 11.5.2016 Objednávka na plastové okná Objednávka   288,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská C3e/43/07/12 16.7.2012 Ťažba riečneho kameňa Slovenský vodohospodársky podnik Košice š.p. 3602204704  297,00 EUR