Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská V 108/12 15.3.2012 Dodatok zmluvy 01_2012 Andrej Habiňák    
Detail Zmluva Dodávateľská 04_2013 9.12.2013 Predaj pozemku Jana Pierová   830,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 23.9.2016 Kúpna zmluva na PS 12 sport Kúpna zmluva na PS 12 sport   3 400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2016004 31.3.2016 Objednávka na zateplenie stropu Objednávka   1 947,32 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2016007 31.5.2016 Objednávka na vypracovanie Smernice o VO Objednávka   360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 28.6.2017 Mandátna zmluva - stavebný dozor Zateplenie budovy KD   2 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FP_042012 10.7.2012 Zoznam faktúr apríl 2012 Zoznam faktúr apríl 2012    
Detail Faktúra došlá FP_062012 13.7.2012 Zoznam faktúr jún 2012 Zoznam faktúr jún 2012    
Detail Faktúra došlá FP_08 2015 25.10.2015 Zoznam faktúr za august 2015 Zoznam faktúr za august 2015    
Detail Objednávka vyšlá SL/2017008 10.11.2017 "Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m" komplexné verejné obstarávanie "Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m" komplexné   600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/2017004 17.6.2017 Objednávka
"Zlepšenie energ. náročnosti budovy KD"
"Zlepšenie energ. náročnosti budovy KD"   2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2015 2.11.2015 Zmluva o dielo
„Prístavba garáže k budove požiarnej zbrojnice“
„Prístavba garáže k budove požiarnej zbrojnice“   22 367,71 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL / 2017010 13.12.2017 2 ks autobatérie 6V 160 Ah 2 ks autobatérie 6V 160 Ah   286,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01_2012 1.2.2012 Odpredaj pozemku Andrej Habiňák   750,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská č.2 V108/12 20.3.2012 Dodatok zmluvy 01_2012 Andrej Habiňák    
Detail Zmluva Dodávateľská Z_4/2011 10.7.2011 Kúpa rýpadla Bielorus Andrej Vaverčák   3 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Darovacia zmluva, 7.12.2021 7.12.2021 E KN 383, 384/100 Andrej Ž.    
Detail Zmluva Dodávateľská R20200305 2.4.2020 Rámcová zmluva o správe registratúry Archivovanie SK, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 27.11.2015 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2014 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2014    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o poskytnutí služieb 31.12.2015 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2015 Audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12. 2015