Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2021 19.10.2021 Zmluva o poskytnutí služieb POVMART, s.r.o., audítorská spoločnosť    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 3.10.2012 Ťažba riečneho kameňa Slovenský vodohospodársky podnik Košice š.p. 3602204704   
Detail Faktúra došlá FP_012012 16.2.2012 Zoznam faktúr január 2012 Zoznam faktúr január 2012    
Detail Faktúra došlá FP202307 20.9.2023 Došlé faktúry 07/2023 Došlé faktúry v júli 2023   4 760,53 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 6.11.2017 Zlepšenie energetickej hospodárnosti,
Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Haligovce
Zlepšenie energetickej hospodárnosti, Rekonštrukci    
Detail Zmluva Dodávateľská ZO/2018A9020-1 16.3.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej o   24,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01_2012 1.2.2012 Odpredaj pozemku Andrej Habiňák   750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01_2013 6.8.2013 Oprava podlahy v sále KD STOR s.r.o. Podolinec 45340161  2 109,49 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01_2014 21.1.2014 Predaj pozemku Michna Ján   180,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 02_2012 8.6.2012 Odpredaj pozemku Ján Džurňák a maž.Mária   1 858,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 02_2013 9.8.2013 Predaj pozemku Pavol Talár   82,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02_2014 27.4.2014 Zmluva o prenájme budovy č.202 Ján Michna - súkromný podnikateľ 47017414  1 827,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2020B 11.3.2020 Zmluva o dielo - zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie PROGRES MT, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 03_2013 9.8.2013 Oprava mostov IVS-Nová Ľubovňa   16 829,45 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 03_2014 4.12.2014 Odkúpenie projektovej dokumentácie Východoslovenská distribučná,a.s   2 946,20 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 03_2014 4.12.2014 Odkúpenie projektovej dokumentácie Východoslovenská distribučná,a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 04_2013 9.12.2013 Predaj pozemku Jana Pierová   830,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 30.11.2017 Dodatok č. 1 ku Zmluve zo dňa 6.11.2017 SLOVDACH, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2019 28.2.2019 Dodatok k Zmluve o poskytnutí dotácie na rozvoj športu na rok 2018 Úrad vlády Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2022 31.1.2022 Poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení Rím.-kat. cirkev, Biskupstvo Sp. Podhradie