Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 3.10.2012 Ťažba riečneho kameňa Slovenský vodohospodársky podnik Košice š.p. 3602204704   
Detail Faktúra došlá FP_012012 16.2.2012 Zoznam faktúr január 2012 Zoznam faktúr január 2012    
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 6.11.2017 Zlepšenie energetickej hospodárnosti,
Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Haligovce
Zlepšenie energetickej hospodárnosti, Rekonštrukci    
Detail Zmluva Dodávateľská ZO/2018A9020-1 16.3.2018 Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej o   24,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01_2012 1.2.2012 Odpredaj pozemku Andrej Habiňák   750,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01_2013 6.8.2013 Oprava podlahy v sále KD STOR s.r.o. Podolinec 45340161  2 109,49 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 01_2014 21.1.2014 Predaj pozemku Michna Ján   180,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 02_2012 8.6.2012 Odpredaj pozemku Ján Džurňák a maž.Mária   1 858,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 02_2013 9.8.2013 Predaj pozemku Pavol Talár   82,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02_2014 27.4.2014 Zmluva o prenájme budovy č.202 Ján Michna - súkromný podnikateľ 47017414  1 827,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 02/2020B 11.3.2020 Zmluva o dielo - zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie PROGRES MT, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 03_2013 9.8.2013 Oprava mostov IVS-Nová Ľubovňa   16 829,45 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 03_2014 4.12.2014 Odkúpenie projektovej dokumentácie Východoslovenská distribučná,a.s   2 946,20 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 03_2014 4.12.2014 Odkúpenie projektovej dokumentácie Východoslovenská distribučná,a.s.    
Detail Zmluva Dodávateľská 04_2013 9.12.2013 Predaj pozemku Jana Pierová   830,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 30.11.2017 Dodatok č. 1 ku Zmluve zo dňa 6.11.2017 SLOVDACH, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2019 28.2.2019 Dodatok k Zmluve o poskytnutí dotácie na rozvoj športu na rok 2018 Úrad vlády Slovenskej republiky    
Detail Zmluva Dodávateľská 1659/3030/2015 24.11.2015 Odkúpenie projektovej dokumentácie Odkúpenie projektovej dokumentácie   2 382,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 28.6.2019 Dodatok k zmluve o dielo Dodatok č. 2 k zmluve o dielo o vykonaní prác – realizácia stavebného diela „Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m“    
Detail Zmluva Dodávateľská 2015 2.11.2015 Zmluva o dielo
„Prístavba garáže k budove požiarnej zbrojnice“
„Prístavba garáže k budove požiarnej zbrojnice“   22 367,71 EUR