Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá FP _07 2017 18.8.2017 Zoznam faktúr za júl 2017 Zoznam faktúr za júl 2017    
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva zo dňa 22.08.2017 22.8.2017 Kúpna zmluva Kúpna zmluva zo dňa 22.08.2017   423,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá SL/2017005 21.9.2017 Objednávka
Drevené peletky
Drevené peletky   4 680,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FP_08 2017 4.10.2017 Zoznam faktúr za august 2017 Zoznam faktúr za august 2017    
Detail Objednávka vyšlá SL/2017006 11.10.2017 Objednávka - znalecký posudok Objednávka - znalecký posudok   200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva 11.10.2017 Zmluva o dlhodobom prenájme budovy č.120 Zmluva o dlhodobom prenájme budovy č.120    
Detail Objednávka vyšlá SL/2017007 18.10.2017 Objednávka - oprava ústredného kúrenia Objednávka - oprava ústredného kúrenia   1 347,48 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo č. BS/PK/201700 30.10.2017 Bezpečnostný systém v obci Haligovce Bezpečnostný systém v obci Haligovce   177 818,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 30.10.2017 Kúpna zmluva zo dňa 30.10. 2017 Kúpna zmluva zo dňa 30.10. 2017   3 417,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 6.11.2017 Zlepšenie energetickej hospodárnosti,
Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Haligovce
Zlepšenie energetickej hospodárnosti, Rekonštrukci    
Detail Objednávka vyšlá SL/2017008 10.11.2017 "Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m" komplexné verejné obstarávanie "Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m" komplexné   600,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FP_09 2017 20.11.2017 Zoznam faktúr za september 2017 Zoznam faktúr za september 2017    
Detail Faktúra došlá FP_10 2017 20.11.2017 Zoznam faktúr za október 2017 Zoznam faktúr za október 2017    
Detail Objednávka vyšlá SL/ 2017009 26.11.2017 Objednávka na cenovú ponuku - vypracovanie žiadosti o NFP na Viacúčelové športové ihrisko... Objednávka na cenovú ponuku - vypracovanie žiadost    
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 28.11.2017 Stavebný dozor Stavebný dozor - Viacúčelové športové ihrisko    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 30.11.2017 Dodatok č. 1 ku Zmluve zo dňa 6.11.2017 SLOVDACH, s.r.o.    
Detail Objednávka vyšlá SL / 2017010 13.12.2017 2 ks autobatérie 6V 160 Ah 2 ks autobatérie 6V 160 Ah   286,00 EUR 
Detail Faktúra došlá FP _11 2017 8.2.2018 Zoznam faktúr za november 2017 Zoznam faktúr za november 2017    
Detail Faktúra došlá FP _12 2017 8.2.2018 Zoznam faktúr za december 2017 Zoznam faktúr za december 2017    
Detail Objednávka vyšlá SL/2018001 6.3.2018 Objednávka na výkon zodpovednej osoby Objednávka na výkon zodpovednej osoby   20,00 EUR