Zmluva č. Darovacia zmluva, 22.6.2020

Typ: Dodávateľská
Číslo: Darovacia zmluva, 22.6.2020    
Predmet : Darovnanie vlastníctva a spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnosti E KN 2460/100 
Partner: Mária Urbaňáková, rod. Bjalončíková
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 22.6.2020 
Dátum účinnosti: 23.6.2020 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  darovacia-zmluva-1.pdf, Veľkosť: 472.43 kB
Previazané dokumenty: