Dodatok č. 3

Typ: Dodávateľská
Číslo: 3    
Predmet : Dodatok k zmluve o dielo 
Partner: Dodatok č. 3 k zmluve o dielo o vykonaní prác – realizácia stavebného diela „Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m“
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 28.6.2019 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-3.pdf, Veľkosť: 1.34 MB
Previazané dokumenty: