Dodatok č. 2

Typ: Dodávateľská
Číslo:
Predmet : Dodatok k zmluve o dielo 
Partner: Dodatok č. 2 k zmluve o dielo o vykonaní prác – realizácia stavebného diela „Viacúčelové športové ihrisko 33 x 18 m“
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 28.6.2019 
Dátum účinnosti: 29.6.2019 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-2.pdf, Veľkosť: 1023.45 kB
Previazané dokumenty: