Zmluva č. Zmluva o dielo

Typ: Dodávateľská
Číslo: Zmluva o dielo  
Predmet : Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice 
Partner: Slovdach-stavebné úpravy hasičskej zbrojnice
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 21.6.2018 
Dátum účinnosti: 22.6.2018 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 43 052,39 EUR 
  zmluva_slovdach.pdf, Veľkosť: 3.93 MB
Previazané dokumenty: