Starostka obce

Monika Bjalončíková

Tel.: 0907 977 309

E-mail: obechaligovce@slnet.sk

Publikované: 15.12.2022 | Aktualizácia: 15.12.2022