Poloha

Základná charakteristika (31.12.2009)

Ukazovateľ Hodnota
Kód obce 526711
Názov okresu Stará Ľubovňa
Názov kraja Prešovský
Štatút obce obec
PSČ 065 34
Telefónne smerové číslo 052
Prvá písomná zmienka o obci - meste - rok 1338
Nadmorská výška obce - mesta v m 506
Celková výmera územia obce [m2] 11 364 863
Hustota obyvateľstva na km2 59

Spádovosť obce (31.12.2009

Ukazovateľ Hodnota
Sídlo matričného úradu Veľký Lipník
Sídlo pracoviska daňového úradu Stará Ľubovňa
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboru Podolínec
Sídlo Okresného súdu Stará Ľubovňa
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru Kežmarok
Sídlo pracoviska obvodného úradu Stará Ľubovňa
Sídlo Územnej vojenskej správy Prešov
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Sídlo Obvodného úradu životného prostredia Stará Ľubovňa
Publikované: 8.3.2011 | Aktualizácia: 22.10.2018