Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Zmena úradných hodín, obecný úrad Haligovce 30.03.2020
Koronavírus - Uznesenie vlády SR č. 169 z 27.3.2020 28.03.2020 UZNESENIE VLÁDY č 169 z 27 03 2020 - 922.9 kB
Koronavírus - zabezpečenia ÚVZ SR na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR 26.03.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR na základe záverov rokovania vlády SR a Ústredného krízového štábu SR prostredníctvom vydania opatrení zabezpečí na úseku verejného zdravotníctva nasledovné - 13.23 kB
Koronavírus - Opatrenie ÚVZ SR o zákaze organizovať hromadné podujatia 24.03.2020 Opatrenie ÚVZ SR_zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020 - 1.12 MB
Koronavírus - Karanténne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia 19.03.2020 karanténne opatrenie účinné od 19_03_2020 - 382.9 kB
Koronavírus - Usmernenie hlavného hygienika SR, piata aktualizácia 19.03.2020 Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19_ piata aktualizácia - 452.04 kB
Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby 18.03.2020
Koronavírus - kontrola plnenia povinnej 14-dňovej karantény 18.03.2020
Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 17.03.2020 Zmena a doplnenie opatrenia HH SR 16_03 - 133.43 kB
Koronavírus - Opatrenie ÚVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok a nariadení izolácie skupín osôb 16.03.2020 opatrenie UVZ SR o zakaze a obmedzeni prevadzok - 182.2 kB