Obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Milan Volček
Zastupca starostu Monika Bjalončíková
Poslanci

Monika Bjalončíková
Ing.Anna Gondeková
Michal Michna
Mária Pirhalová
Bc. Ľubomír Šromovský
Emil Talár
Andrej Želonka