Obecné zastupiteľstvo

Starostka obce:

Monika Bjalončíková

Členovia obecného zastupiteľstva:

Mgr. Mária Gurovičová (zástupkyňa starostky), Ing. Ľuboslav Lainda, MUDr. Žaneta Niemiec, Emil Talár, Ing. Dávid Urbaňák, Ján Wittko, Mgr. Ján Želonka, PhD.
Publikované: 8.3.2011 | Aktualizácia: 3.1.2019