Komisie

Komisia na ochranu verejného poriadku:

Predseda: Mgr. Ján Želonka, PhD.; členovia: Ján Wittko, Ing. Ľuboslav Lainda

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

Predseda: Ján Wittko; členovia: Mgr. Ján Želonka, PhD., Ing. Dávid Urbaňák

Komisia inventarizačná a finančná:

Predseda: Ing. Ľuboslav Lainda; členovia: MUDr. Žaneta Niemiec, Mgr. Mária Gurovičová

Komisia športová pre rozvoj telovýchovy a športu:

Predseda: Emil Talár; členovia: Mgr. Mária Gurovičová, Ing. Dávid Urbaňák, Mgr. Ján Želonka, PhD.
Publikované: 8.3.2011 | Aktualizácia: 3.1.2019