Aktuality


Kláštorné kultúre leto 2023 - pozvánka
30.6.2023

Kláštorné kultúre leto 2023 - pozvánka

Aktuálny program podujatí počas letných prázdnin (júl - august 2023) v KLÁŠTORE KARTEZIÁNOV v Červenom Kláštore.Zber veľko-objemových odpadov v obci Haligovce, 28. jún 2023
27.6.2023

Zber veľko-objemových odpadov v obci Haligovce, 28. jún 2023

Čo je objemný (veľko-objemný) odpad?
Objemný odpad sú nepotrebné, opotrebované, staré veci, ktorých sa občania chcú zbaviť. Sú to veci, ktoré majú rozmery väčšie ako klasické odpady.
Nepotrebné odpadové koberce, skrine, stoly, stoličky, linoleá, dvere, rámy ..... môžete V Y L O Ž I Ť k zberným nádobám, ktoré používate na ukladanie bežných komunálnych odpadov, alebo na iné, dobre viditeľné miesto pri niektorej z hlavných ciest v obci, odkiaľ ich odvezú vozidlá spoločnosti EKOS.
Odpadové pneumatiky je možné odovzdať bezplatne v pneuservise, autoservise, v predajni pneumatík bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky.
Voľné miesta v domove sociálnych služieb
23.6.2023

Voľné miesta v domove sociálnych služieb

Zariadenie sociálnych služieb Demjata oznamuje, že v súčasnej dobe má 2 voľné miesta v domove sociálnych služieb pre mobilných dospelých občanov s duševným a pridruženým telesným postihom, ktorí ešte nedosahujú dôchodkový vek s možnosťou okamžitého nástupu.
Kontaktná osoba:
Mgr. Andrea Lukáčová, MSc.
Vedúca sociálneho úseku
DRC Prešov, n.o.
Tel. 051/7482691


Úradná tabuľa

10.11.2022

Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda

R O Z H O D N U T I E prezidentky Slovenskej republiky zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda

4.10.2022

Kandidáti do zastup. PSK

Zoznam kandidátov do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

4.10.2022

Kandidáti na predsedu PSK

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja

8.9.2022

IV. obecné zastupiteľstvo

IV. Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 10.09.2022 o 16.00 hod.
v zasadačke na obecnom úrade v Haligovciach.

Rodinné domy

  • 27.feb utorok

    Sklo

  • 28.feb streda

    Plasty Vývoz KO červená nálepka Vývoz KO žltá nálepka Vývoz KO zelená nálepka

  • 04.okt piatok

    Papier

Zobraziť viac +