Aktuality

Mestám a obciam zhasína nádej
26.1.2023

Mestám a obciam zhasína nádej

Tak, ako aj ostatné obce v okolí, aj obec Haligovce sa pripojí k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej”, podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tým najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás.


Referendum 21. januára 2023 - výsledky hlasovania v obci Haligovce
22.1.2023

Referendum 21. januára 2023 - výsledky hlasovania v obci Haligovce

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 512;
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 142;
Účasť na referende v našej obci 27, 73 %;
Odpoveď “Áno” zakrúžkovalo: 140 voličov (98, 59 %);
Odpoveď “Nie” zakrúžkovalo: 2 voliči (1, 41 %).


Zákaz vstupu na plochu multifunkčného ihriska a jeho okolia
18.1.2023

Zákaz vstupu na plochu multifunkčného ihriska a jeho okolia

Vplyvom nepriaznivého počasia vzniklo poškodenie na multifunkčnom ihrisku. Z tohto dôvodu je do odvolania zákaz vstupu na plochu multifunkčného ihriska a jeho blízkeho okolia (areál - bývalé cesty).


Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania do 31.01.2023
17.1.2023

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania do 31.01.2023

Vážení občania,
u koho v roku 2022 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2023 podať priznanie k dani z nehnuteľností.


Referendum 21. januára 2023
17.1.2023

Referendum 21. januára 2023

Referendum vyhlásené prezidentkou Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 sa koná v sobotu 21. januára 2023 od 7.00 do 22.00 h.
Viac informácií nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?referendum


Baby Balance Zamagurie
11.1.2023

Baby Balance Zamagurie

Baby Balance Zamagurie otvára nové kurzy cvičenia bábätiek a detičiek spolu s rodičmi. Zimné kurzy začínajú 16.1. a trvajú do konca marca. Prihlásiť sa môžete s detičkami už od 3-och mesiacov až do 3-och rokov na www.cviceniesbabatkami.sk. Ako sa hráme, tancujeme, či precvičujeme základné schopnosti dieťatka v danom veku, si môžete pozrieť aj na FB: Baby Balance Zamagurie.


Úradná tabuľa

25.3.2022

Čas nebezpečenstva vzniku požiaru

V Y H L Á S E N I E ČASU ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 25.03.2022 od 09,00 hodiny do odvolania

8.3.2022

OZ I/2022, 12.03.2022 o 16.00 hod

I. Zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2022 sa uskutoční dňa 12.03.2022 o 16.00 hod. v zasadačke na obecnom úrade v Haligovciach

28.2.2022

Informácie o konflikte na Ukrajine

Užitočné informácie o konflikte na UA, ktoré spracovalo na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Súčasťou sú informácie a kontakty pre občanov SR, ktorí sa nachádzajú na Ukrajine, ale aj pre Ukrajincov smerujúcich na Slovensko.

Rodinné domy

 • 06.jún utorok

  Sklo

 • 21.jún streda

  Vývoz KO červená nálepka Vývoz KO žltá nálepka Vývoz KO zelená nálepka

 • 11.júl utorok

  Plasty

 • 04.okt streda

  Papier

Zobraziť viac +