Aktuality

Zákaz voľného pohybu psov v obci Haligovce
29.3.2023

Zákaz voľného pohybu psov v obci Haligovce

Dôrazne žiadame všetkých majiteľov psov, aby vykonali všetky potrebné opatrenia na zamedzenie samovoľného pohybu psov bez prítomnosti majiteľa v obci, nakoľko dochádza v poslednom období k uhryznutiu psom a taktiež voľného pohybu psov bez majiteľov.
Upozorňujeme na dodržiavanie povinnosti držiteľov psov v zmysle zákona 282/2022 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov. Z uvedeného zákona vyplýva, že držiteľ psa, ktorý nezabráni voľnému pohybu psa sa dopúšťa priestupku a v zmysle tohto zákona je možné uložiť mu pokutu až do výšky 165 €. V prípade uhryznutia psom môže dôjsť až k trestnoprávnemu postihu.


Oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni
29.3.2023

Oznam Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni

Vážení občania!
Dlhodobo najčastejšími príčinami vzniku požiaru v tomto období je spaľovanie organických zvyškov po jarnom upratovaní, ale hlavne vypaľovanie suchej trávy a suchých porastov, ako aj nedisciplinovanosť a neopatrnosť návštevníkov lesa pri zakladaní ohňa v prírode.
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni dôrazne upozorňuje na:

- zákaz vypaľovania trávy, ktoré každoročne spôsobuje značné škody a dokonca smrteľné zranenia občanov,
- zákaz používania otvoreného ohňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- zákaz fajčenia a používania otvoreného plameňa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov a zakladania ohňa v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

Preto žiadame Vás, občania a turisti, správajte sa v lese maximálne opatrne, lebo aj taká zdanlivá maličkosť, ako je odhodená neuhasená cigareta alebo zápalka sú častou príčinou vzniku požiaru.
Želáme Vám pokojné prežitie jarného obdobia a príjemný pobyt v prírode.


Úradná tabuľa

25.8.2022

E-mail na doručovanie delegáta a náhradníka, voľby 2022

Určenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie.

25.8.2022

Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

R U Š Í
ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa
od 24.08.2022 od 09,00 hodiny

28.7.2022

Zvýšené nebezpečenstvo požiaru od 20.7.2022

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru od 20.7.2022 9.00 h do odvolania

Rodinné domy

 • 31.máj streda

  Vývoz KO zelená nálepka

 • 06.jún utorok

  Sklo

 • 21.jún streda

  Vývoz KO červená nálepka Vývoz KO žltá nálepka

 • 11.júl utorok

  Plasty

 • 04.okt streda

  Papier

Zobraziť viac +