Aktuality28.2.2022

DSS Demjata, voľné miesta

Zariadenie sociálnych služieb Demjata Vám oznamuje, že v súčasnej dobe mám 5 voľných miest v domove sociálnych služieb pre mobilných dospelých občanov s duševným a pridruženým telesným postihom, ktorí ešte nedosahujú dôchodkový vek s možnosťou okamžitého nástupu. Ak by ste mali vedomosť vy, alebo vaši terénni sociálni pracovníci, že v obci, meste, ambulancii, alebo okolí sa nachádzajú občania, ktorí sú vhodní pre prijatie do nášho zariadenia, prosím kontaktuje na tel.
číslach v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 hod.

Zástupca riaditeľa Mgr. Miroslava Stašáková : 0903 306 764

Sociálna pracovníčka Mgr. Andrea Lukáčová, MSc. : 051/7482691


Úradná tabuľa

22.3.2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Zintenzívnenie propagácie sčítania obyvateľov

12.3.2021

Nahlasovanie domácich zabíjačiek

Regionálna veterinárna a potravinová správa Stará Ľubovňa Vás prosí oboznámiť občanov – chovateľov zvierat hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec a kôz a zver z farmového chovu, aby nahlasovanie zabíjačiek pre súkromnú domácu spotrebu uvedených zvierat chovatelia uskutočnili aspoň jeden pracovný deň vopred na našu mailovú adresu: podatelna.SL@svps.sk.

Taktiež aby na túto mailovú adresu nahlasovali úhyny zvierat.

Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiek a úhynov vyplýva pre chovateľov zo zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.Za spoluprácu ďakujem, s pozdravomMVDr. Magdaléna Bodnárová

Poverená zastupovaním vedúceho OZZ

RVPS Stará Ľubovňa

Levočská 4/338

064 01 Stará Ľubovňa

Tel: +421918508672

Email: ZdravieZvierat.SL@svps.sk

1.3.2021

Zasadnutie obecného zastupiteľstvo obce Haligovce č. I/2021

I. zasadnutie OZ Haligovce sa uskutoční 13.3.2021 o 17.00 h

Rodinné domy

  • 27.feb utorok

    Sklo

  • 28.feb streda

    Plasty Vývoz KO červená nálepka Vývoz KO žltá nálepka Vývoz KO zelená nálepka

  • 04.okt piatok

    Papier

Zobraziť viac +