Úradná tabuľa

10.6.2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

OLP/4825/2020; rúška

10.6.2020

Opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

OLP/4739/2020; domáca izolácia, zrušenie štátnej karantény

1.6.2020

Opatrenie ÚVZSR OLP/4449/2020

Týmto opatrením sa upravujú výnimky z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

26.5.2020

Usmernenie hlavného hygienika SR k prevádzke školských stravovacích zariadení

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích ariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 22.5.2020

Rodinné domy

 • 06.jún utorok

  Sklo

 • 21.jún streda

  Vývoz KO žltá nálepka Vývoz KO zelená nálepka Vývoz KO červená nálepka

 • 11.júl utorok

  Plasty

 • 04.okt streda

  Papier

Zobraziť viac +