Farnosť

202212142249030.img-3320

RÍMSKO-KATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD

Správca farnosti: Mgr. Ján Červeň

Tel.: 0918 222 304

E-mail: haligovce.farnost@gmail.com

Adresa: Haligovce 145, 0645 34 Veľký Lipník

Web stránka farnosti Haligovce: www.farnosthaligovce.sk

Aktuálne farské oznamy 

Kostoly vo farnosti:

  • farský kostol Navštívenia Panny Márie
  • kaplnka Povýšenia svätého kríža

 

Publikované: 8.3.2011 | Aktualizácia: 21.12.2022