Život v obci

Divadlo Ramagu: Guroľské pošodky

Typ podujatia:
Kultúra
Miesto podujatia:
Obec Haligovce Sála kultúrneho domu
Dátum konania:
21.04.2019