Cirkev

Farnosť Haligovce

RÍMSKO-KATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD

Farár: Mgr. Jozef Penxa

Adresa: Haligovce 145, 0645 34 pošta Veľká Lesná

Tel.: 052/43 975 34

Kostoly vo farnosti:

  • farský kostol Navštívenia Panny Márie
  • kaplnka Povýšenia svätého kríža
Publikované: 8.3.2011 | Aktualizácia: 26.3.2019