Zužitkovanie prebytku z dopestovaných výrobkov – projekt Slovenský výrobca

Vážení občania! Na internete je webová stránka www.slovenskyvyrobca.sk, na ktorej môžete bezplatne informovať o svojej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou môžete túto úrodu ponúknuť na predaj. Táto možnosť je pre občanov bezplatná celoročne. Viac informácií nájdete na uvedenej webovej adrese. Akékoľvek informácie získate aj na týchto e-mailových adresách: slovenskyvyrobca@slovenskyvyrobca.sk sv.regisracia@gmail.com.
Publikované: 17.7.2019 | Zobrazené: 106