Zrušenie času zvýšeného nebezpečenstva požiaru

R U Š Í ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Stará Ľubovňa od 24.08.2022 od 09,00 hodiny
Publikované: 25.8.2022 | Zobrazené: 76