Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Haligovciach

Výzva na predkladanie ponúk, návrh Zmluvy o dielo, Návrh uchádzača na plnenie kritérií

K stiahnutiu

Publikované: 10.6.2019 | Aktualizácia: 10.6.2019 | Zobrazené: 156