Zariadenie sociálnych služieb Trillium, mesto Stará Ľubovňa

Mesto Stará Ľubovňa, ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb, spustilo  dňa 2.1.2024 Zariadenie sociálnych služieb Trillium, na adrese Obrancov mieru č. 37 v Starej Ľubovni. Zariadenie poskytuje tri druhy registrovaných sociálnych služieb, a to zariadenie pre seniorov, denné centrum a jedáleň. Pobytová celoročná časť, zariadenie pre seniorov, s kapacitou 12 lôžok poskytuje komplexné služby v troch apartmánoch rodinného typu. Predpokladom pre prijatie do zariadenia je dosiahnutie dôchodkového veku a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov. Zariadenie poskytuje sociálne služby v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením č. 63 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Stará Ľubovňa, ktoré obsahuje cenník. Orientačná cena za služby a stravovanie je 630 € mesačne (závisí podľa dĺžky mesiaca).

K stiahnutiu

Publikované: 21.1.2024 | Aktualizácia: 21.1.2024 | Zobrazené: 80