Zápisnica č. II/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zápisnica č. II/2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach, ktoré sa konalo 9.3.2019 o 16.00 h
Publikované: 14.3.2019 | Aktualizácia: 13.5.2019 | Zobrazené: 139