Zákaz vypaľovania porastov a ochrana lesov pre rok 2019

Upozorňujeme občanov na platný zákaz vypaľovania porastov v súlade s Usmernením OcÚ 2019, ktoré nájdete v časti Obecný úrad –> Dokumenty na tejto webovej stránke. Pri nerešpektovaní daných zákazov hrozí peňažná pokuta podľa platného predpisu.
Publikované: 20.3.2019 | Aktualizácia: 20.3.2019 | Zobrazené: 77