ZÁKAZ VÝVOZU ODPADU

Dôrazne upozorňujeme občanov, že vývoz odpadového stavebného materiálu a iného odpadu mimo schválených zberných miest je zakázaný. Napriek tomuto zákazu v obci hrozí riziko vzniku takzvaných čiernych skládok. Po preskúmaní a kontrole takýchto skládok bude obecné zastupiteľstvo nútené prijať primerané preventívne a nápravné opatrenia, ktoré predstavujú zbytočné dodatočné náklady. Ďakujeme všetkým občanom za porozumenie a prosíme o ekologický prístup k likvidácii odpadu.

Publikované: 27.2.2019 | Zobrazené: 82