VZN č. II/2020

Všeobecné záväzné nariadenie č. II/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Haligovce
vzn II2020 - 407.94 kB
Publikované: 17.12.2019 | Zobrazené: 67