NÁVRH VZN o zeleni a ochrane drevín na území obce HALIGOVCE

Všeobecne záväzné nariadenie o zeleni a ochrane drevín na území obce HALIGOVCE

K stiahnutiu

Publikované: 28.8.2017 | Zobrazené: 15