Uznesenia z mimoriadneho OZ, 24.9.2021

                    Obecné zastupiteľstvo v Haligovciach

                                 Uznesenia  č. 148- 150

                                               Z Mimoriadneho  zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach

                                                      Č.VI/2020  zo dňa 24.09.2021

Publikované: 8.10.2021 | Zobrazené: 62