Uznesenia č. 16 – 29 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, 9.3.2019

Uznesenia č. 16 – 29 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Haligovciach č.II/2019, ktoré sa konlo dňa 9.3.2019
Publikované: 14.3.2019 | Zobrazené: 11